مرجع قیمت آیفون از سال 1395 با هدف آگاه سازی و شفافیت بازار و قیمت گذاری آیفون شروع به فعالیت نموده و تمامی تلاش خود را برای ارائه بهترین قیمت موجودی های بازار در هر زمان بسته به شرایط خاص آن زمان نموده است.