28/10/94 قیمت آیفون

قیمت ها جهت اطلاع اعلام می شود.

قیمت ها حدود ساعت 14 هر روز اداری به روی سایت قرار داده می شود.

قیمت ها به تومان می باشد.

برای راحتی کاربران سه صفر آخر در لیست قیمت آیفون قرار داده نمی شود.

تفاوت قیمت رنگها ارتباط مستقیم با موجودی بازار دارد و از نظر فنی تفاوتی وجود ندارد.

برای نکات مهم خرید گوشی آیفون به بخش خرید مطمئن آیفون مراجعه کنید.