نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 16G در تیر 1395

chart-tir95-iPhone6S16Gدانلود فایل PDF نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 16G در تیر  1395

download


نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 64G در تیر 1395

chart-tir95-iPhone6S64G

دانلود فایل PDF نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 64G در تیر  1395

downloadتوضیح : نمودار تيرماه نكته قابل توجه ايي دارد و آن روند رو به رشد قيمت از اول تيرماه تا انتهاي تيرماه به دليل وعده واهي اجراي طرح ريجستر مي باشد.
اميد داريم مسئولين با آگاهي بيشتر نسبت به صحبت ها و وعده هاي خود عمل كنند تا قيمت ها در بازار به راحتي دستخوش تغييرات نشود و بدون هيچ دليلي گران تر از قيمت واقعي به دست مصرف كننده نرسد.